Eng During last 365 days Approved articles: 2004,   Articles in work: 327 Declined articles: 787 
Library
Articles and journals | Tariffs | Payments | Your profile

Khorina, G. P. Power and Democracy in Russian Culture

Published in journal "Philosophy and Culture", 2012-12 in rubric "Axiology: values and relics", pages 64-70.

Resume: The author of the article shows that the deepest roots of power sacralization in a modern Russian society are the historical peculiarities of culture formation. The peculiarities of formation of democracy in Russia are explained in the same way, too. As the experience of Russian history shows, active participation of citizens in the democratic process and their trust towards the government depend on the ability of government agencies solve the problems affecting interests of millions of people at all levels.

Keywords: philosophy, culture, democracy, Christianity, Orthodoxy, state, values, justice, management, belief.

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
1. Babochkin P.I., Kamaldinova E.Sh. Sotsial'naya i kul'turnaya real'nost' sovremennogo rossiyskogo
obshchestva // Filosofiya i kul'tura. 2012. 8.
2. Golosov G. Demokratiya v Rossii. Instruktsiya po sborke. SPb: Izd-vo BKhV-Peterburg, 2012.
3. Gorelova T.A. Svoi i chuzhie: kto oni? // Filosofiya i kul'tura. 2011. 7.
4. Gorelova T.A., Gorelov A.A. Khristianstvo i sovremennaya fizicheskaya kartina mira // Znanie. Po-
nimanie. Umenie. 2012. 3.
5. Dzhin Sharp. Ot diktatury k demokratii. Strategiya i taktika osvobozhdeniya / Per. s ang. N. Koz-
lovskaya. M.: Novoe izdatel'stvo, 2012.
6. Kostina A.V. Natsional'no-kul'turnaya identichnost' kak problema razvitiya sovremennoy Rossii //
Observatoriya kul'tury. 2011. 2.
7. Karamzin N.M. Istoriya gosudarstva Rossiyskogo: v 12 t. T. 1. M., 1989.
8. Lavrinenko V.N., Titov V.A. O deystvennykh mekhanizmakh mezhkul'turnoy kommunikatsii // Filo-
sofiya i kul'tura. 2012. 3.
9. Lavrinenko V.N. Dukhovnaya zhizn' obshchestva: sotsial'no-filosofskoe izmerenie// Znanie. Poni-
manie. Umenie. 2012. 3.
10. Romanovich N.A. Formirovanie i vosproizvodstvo obraza vlasti v rossiyskom obshchestve. Voronezh:
Izd-vo Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, 2009.
11. Khabermans Yu. Demokratiya. Razum. Nravstvennost'. M.: Izd-vo Academia, KAMI, 1995.
12. Flier A.Ya. Elitarnaya, narodnaya i massovaya kul'tury: dialog na eshafote // Observatoriya kul'tu-
ry. 2011. 1.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard