Eng During last 365 days Approved articles: 2082,   Articles in work: 309 Declined articles: 853 
Library
Articles and journals | Tariffs | Payments | Your profile

Back to contents

Challenges of the Legal Economic Expertise of the Russian Federation Industrial Policy Acts
Dement'ev Aleksandr Nikolaevich

Doctor of Law

2-rank State Service Expert Adviser of the Russian Federation

143900, Russia, Moskovskaya oblast', g. Balashikha, ul. Bykovskogo, 18

dahalex@mail.ru

Abstract.

The subject of the research is the challenges of the legal economic expertise of the legal acts issued in the sphere of creation and implementation of the Russian Federation industrial policy. Dementiev analyzes the areas where industrial policy is implemented and describes hierarchical levels of the legal regulation. He studies the composition and content of principles, criteria, indicators of the industrial policy implementation, procedural and material principles of the legal economic expertise of legal acts. Based on the analysis of law-enforcement practice, results of researches and implementation of state industrial programs, the author emphasizes the need to introduce additional principles of the legal economic expertise in the law-enforcement practice. Taking into account the insufficient theoretical validity of the legal economic expertise methodology in the sphere of industrial policy, the author of teh research has chosen to use the 'from particulars to generals' inductive method as well as commonly used methods of legal research such as comparative law analysis, formal law approach, etc. The author proves the hypothesis about the need to develop an individual branch of law that would be called 'general expertology' in parallel to 'judicial expertology'. He offers his own classification of the levels and principles of the legal economic expertise and analyzes assessment criteria and parameters for evaluating legal acts. He theoretically proves the need to introduce additional procedural and special material principles of the legal economic expertise of legal acts into practice.  
 

Keywords: criteria, principles, legal acts, industrial policy, legal examination, economic examination, ekspertologiya, indicators, authorities, systematization

DOI:

10.7256/2454-0595.2018.9.27608

Article was received:

16-10-2018


Review date:

19-10-2018


Publish date:

01-11-2018


This article written in Russian. You can find full text of article in Russian here .

References
1.
Alekseeva, V.N. Formirovanie promyshlennoi politiki munitsipal'nykh obrazovanii Respubliki Sakha (Yakutiya): Teoreticheskie i metodicheskie aspekty: avtoreferat dis. ... kandidata ekonomicheskikh nauk: 08.00.05 / Yakut. gos. un-t im. M.K. Amosova. Yakutsk, 2005-20 s.
2.
Goryacheva, T.V. Formirovanie i realizatsiya mnogourovnevoi promyshlennoi politiki v Rossiiskoi Federatsii v usloviyakh uglubleniya ekonomicheskoi integratsii: avtoreferat dis. ... doktora ekonomicheskikh nauk: 08.00.05 / [Mesto zashchity: Sam. gos. ekonom. un-t]. Samara, 2013. 43 s.
3.
Idrisov, G.I. Rossiiskaya promyshlennaya politika v usloviyakh otkrytoi ekonomiki: avtoreferat dis. ... doktora ekonomicheskikh nauk: 08.00.05 / [Mesto zashchity: Ros. akad. nar. khoz-va i gos. sluzhby pri Prezidente Rossiiskoi Federatsii]. Moskva, 2016.-52 s.
4.
Litvinova, O.V. Razrabotka gosudarstvennoi promyshlennoi politiki na osnove kompleksnoi otsenki effektivnosti ee realizatsii: avtoreferat dis. ... kandidata ekonomicheskikh nauk: 08.00.05 / [Mesto zashchity: Yugo-Zap. gos. un-t]. Kursk, 2014. 22 s
5.
Mironov, A. N. Ekspertiza proektov normativnykh pravovykh aktov federal'nymi organami ispolnitel'noi vlasti // Administrativnoe pravo i protsess. 2012. 2. S. 32-38.
6.
Popov, A.V. Problemy razvitiya trudovoi aktivnosti rossiiskikh rabotnikov // Teoriya i praktika sovremennoi nauki. 2017. 1 (19). S. 5-6. (www.modern-j.ru).
7.
Promyshlennaya politika v usloviyakh novoi industrializatsii: Monografiya/ Avt. kol.: Andrianov, K.N. i dr.; Pod red. Tolkacheva, S.A. M.: MAKS Press, 2015. 252 s.
8.
Risin, I.E., Bunin, D.A. Novaya promyshlennaya politika krupnogo goroda: soderzhanie, mekhanizm realizatsii: monografiya / M.: RUSAINS, 2016. 160 s.
9.
Sorokina, N.Yu. Obespechenie ustoichivogo sotsial'no ekonomicheskogo razvitiya staropromyshlennykh regionov Rossiiskoi Federatsii: avtoreferat dis. ... doktora ekonomicheskikh nauk: 08.00.05 / [Mesto zashchity: Ros. ekonom. un-t im. G.V. Plekhanova]. Moskva, 2017.-40 s.
10.
Sulakshin, S.S., Pogorelko, M.Yu., Villisov, M.V., Malchinov, A.S., Netesov, M.S., Simonov, V.V. Rossiiskie doktriny kak akty gosudarstvennogo upravleniya. M.: Nauchnyi ekspert, 2012. 152 s.
11.
Shvandar, K.V. Sovremennye tendentsii formirovaniya mezhdunarodnoi konkurentosposobnosti natsional'noi ekonomiki: avtoreferat dis. ... doktora ekonomicheskikh nauk: 08.00.14 / [Mesto zashchity: Mosk. gos. un-t im. M.V. Lomonosova].-Moskva, 2011.-48 s.